Geschiedenis

Hoe is Leireken tot stand gekomen tot onze opening 10 mei 2012.


Het vroegere spoorwegstation Leireken werd gebouwd in 1882, één jaar nadat de spoorverbinding Londerzeel-Aalst, via Steenhuffel en Opwijk, was opengesteld. Dit was een enkelspoor dat de reeds bestaande spoorlijnen Mechelen-Dendermonde en Brussel - Gent met elkaar verbond.

Naar vorm, stijl en gebruik van bouwmaterialen is "Leireken" een typisch voorbeeld van de kleine eind-19de eeuwse stationsgebouwen. Op 4 oktober 1952 werd het buiten dienst gesteld. Tussen Opwijk en Aalst bleef aanvankelijk nog een ochtend- en een avondtrein behouden, die in 1962 echter werd afgeschaft. Jarenlang bleef de spoorweg er verlaten bijliggen tot in 1978 het gedeelte tussen Londerzeel en Opwijk werd omgevormd tot een fiets- en wandelpad: de Leirekensroute. De naam zou verwijzen naar het verdwenen stoomtreintje dat in de volksmond ,,Leireken'' was gedoopt, waarschijnlijk refererend naar één van de machinisten die Valère heette.

VZW LEIREKEN

Na 1952 werd de gemeente Londerzeel eigenaar van "Leireken". Nadat het een aantal keer van functie veranderde, bleef het tenslotte achter als een ruïne. In 1985 werd VZW Leireken opgericht met als doel het gebouw van de slopershamer te redden. Deze VZW kreeg het gebouw van de gemeente voor 33 jaar in erfpacht. Dankzij zorgvuldig gestoffeerde dossiers werd hen door de Koning Boudewijnstichting een bedrag van 400.000 Bef geschonken waarmee een nieuwe dakbedekking kon worden bekostigd. Een renteloze lening van 200.000 Bef door Netwerk-Vlaanderen bood de mogelijkheid de meest noodzakelijke verbeteringswerken in het gebouw te realiseren.

Met de inzet van talrijke vrijwilligers en het openhouden van een weekendcafé werden de nodige miljoenen bijeengespaard en kon in 1990 het definitieve concept vast gelegd en uitgevoerd worden.
De vzw staat in voor het onderhoud van het oud stationnetje en is de thuisbasis voor culturele en toeristische activiteiten. Aan Leireken vertrekken ook heel wat fiets- en wandelroutes.

In 2012 Is het onze beurt om u welkom te heten in "leireken" waar wij het voor u zo gezellig mogelijk gaan maken. En dit vanaf 10 mei.

 

Santé

 

Géraldine en Joachim